Czyszczenie leciwej kostki brukowej

Zlecenie czyszczenia kostki porośniętej mchem, porostami oraz zebranym przez dwadzieścia lat pyłem z zanieczyszczeń atmosferycznych. Kostka wyczyszczona, klient zadowolony.