Impregnacja kostki brukowej

Impregnacja kostki brukowej jest wśród znanych sposobów ograniczenia wykwitów. Również stosowane już po ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej. Impregnat który wnikając w strukturę betonu, powoduje hydrofobizację powierzchni porów. Efektem tego zabiegu jest zmniejszenie sił podciągania wody. Powstawanie wykwitów na powierzchni betonu jest zjawiskiem naturalnym. Betonowa kostka brukowa, jest tworzywem porowatym i dlatego jest potencjalnie narażona na oddziaływanie mrozu. Nie sama niska temperatura jest zagrożeniem dla nawierzchni betonowych. To cyklicznie po sobie następujące zamrażanie i rozmrażanie nasączonej wodą powierzchni oraz porów kostki brukowej. W polskim klimacie to zjawisko jest bardzo powszechne, czyli zmiany temperatury z ujemnej na dodatnią i odwrotnie. Pociągają one z sobą zmiany stanu skupienia wody zarówno tej na powierzchni kostki brukowej, jak i tej w jej porach. Jak wiadomo zmiany stanu skupienia objawiają się znacznymi zmianami objętości wody. Zjawisko to bardzo często jest połączone ze stosowaniem na naszych drogach substancji odladzających. Do powszechnie stosowanych materiałów antypoślizgowych zaliczamy piasek i wszelkiego rodzaju żużle. Ich mechanizm destrukcyjny objawia się w ścieraniu powierzchni kostki brukowej. Jest on tym silniejszy, że wzmacniany zostaje przez kruszący się pod wpływem ścierania lód.

                 Główne zalety impregnacji:
  • Zabezpiecza przed tłustymi zanieczyszczeniami (plamy olejowe, plamy płynów hydraulicznych, plamy ropopochodne).
  • Zwiększa mrozoodporność.
  • Zabezpiecza przed nasiąkaniem wodą.
  • Zapobiega powstawaniu plam i wykwitów solnych.
  • Umożliwia swobodną dyfuzje pary wodnej.

Zapraszamy serdecznie do polubienia naszego fanpage na facebooku!