Białe wykwity na kostce brukowej

Białe wykwity na kostce brukowej,

co to jest i jak postępować…

Specyfika produkcji betonowych elementów wibroprasowanych ma pewne niedogodności, są to pojawiające się na powierzchni kostki brukowej białe naloty, zwane wykwitami wapniowymi. Zjawiskiem charakterystycznym dla materiałów porowatych jest podatność na uszkodzenia wynikające z procesu cyklicznego zamrażania-rozmrażania. Materiał porowaty zawiera związki dobrze rozpuszczalne w wodzie, jest bardzo prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia z powstawaniem wykwitów. Mechanizm powstawania wykwitów jest związany z transportem rozpuszczonych w wodzie soli na powierzchnię materiału porowatego, gdzie zachodzi odparowanie wody i ich krystalizacja. Zatem zjawisko to jest ściśle związane z istnieniem całej sieci dróg transportu w materiale, czyli z występowaniem w nim „dróg wodnych” oraz właściwościami wody związanymi z napięciem powierzchniowym i ciśnieniem hydrostatycznym. Najczęściej spotykanymi wykwitami na powierzchni kostki brukowej są wykwity wapniowe. Ich powstawanie jest nierozerwalnie związane z jednym z produktów hydratacji cementu, a mianowicie z portlandytem. Przetransportowany na powierzchnię elementu betonowego ulega uwęglanowieniu pod wpływem dwutlenku węgla z atmosfery i osadza się na powierzchni betonu właśnie w postaci najczęściej białych wykwitów. Sposobem poprodukcyjnym zabezpieczenia bruku jest zastosowanie impregnacji kostki brukowej lub kamienia naturalnego.