Parę słów o kostce brukowej

Kostka brukowa, na przełomie wieku, zyskała sobie bardzo dużą popularność jako materiał do budowy nawierzchni. Za jej stosowaniem przemawia powszechna dostępność oraz walory estetyczne i stosunkowo duża trwałość materiału. Nawierzchnie z kostki brukowej na trwałe wpisały się w nasz krajobraz. Jeszcze nie tak dawno miały one zapewniać poruszanie się pieszych lub naszych pojazdów bez grzęźnięcia w błocie. Jednak na przestrzeni ostatnich 20 lat wymagania odbiorców szybko się zmieniły. Wprowadzone zostały stopniowo aprobaty techniczne, a od 2004 r. normy EU wyparły przestarzałe. Wszystkie te dokumenty określają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać materiały do wykonania nawierzchni z bruku betonowego. Ważnymi kryteriami są w tym przypadku także wymagania subiektywne inwestora, projektanta, architekta i innych osób. Skupiają się one właśnie wokół zagadnień trwałości i estetyki. O ile jednak parametry fizyczne są zawarte w odpowiednich dokumentach normatywnych i specyfikacjach technicznych, o tyle kwestia estetyki jest sprawą indywidualną. Staranne wykonanie nowoczesna produkcja kostki brukowej opiera się w większości przypadków na zagęszczaniu betonu metodą wibroprasowania. Jest to technologia odznaczająca się bardzo wysoką wydajnością. Jednocześnie umożliwia kształtowanie asortymentu i parametrów technicznych wyrobu w stosunkowo szerokim zakresie. Warunkiem jednak jest tutaj odpowiednio staranny przebieg procesu produkcyjnego. Wprowadzone normy EU narzucają producentom prowadzenie systemu zakładowej kontroli produkcji. Obejmuje on działania nadzorujące wszystkie etapy wytwarzania kostki brukowej, począwszy od zakupu i sprawdzenia surowców do sprzedaży gotowych elementów. Nacisk położony jest na kontrolowanie samego procesu produkcji i systematyczne badanie właściwości wyrobów. Odpowiednie dobranie zarówno jakościowe oraz ilościowe surowców do produkcji to dopiero część sukcesu. Aby otrzymać kostkę brukową o wymaganych parametrach, konieczne jest również wyjątkowo staranne wymieszanie wszystkich składników w jednolitą masę. Uzyskanie z takiej masy wyrobów o bardzo dobrych parametrach wymaga ściśle kontrolowanego procesu. Jednak końcowy efekt w postaci trwałej i estetycznej kostki brukowej. Ważną zaletą produkcji betonowej kostki brukowej metodą wibroprasowania jest możliwość zastosowania dodatkowych zabiegów umożliwiających kształtowanie powierzchni wyrobów bez wpływu na ich ostateczną jakość. Są to zabiegi uszlachetniające. Zaliczyć do nich można: płukanie, śrutowanie, młotkowanie, postarzanie. Po takich zabiegach kostka brukowa zyskuje bardziej estetyczny wygląd.